Phòng GDĐT thông báo kết quả Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện khóa ngày 24/02/2019.

Cổng thông tin điện tử xin gửi quý độc giả. trường học và cá nhân quan tâm.

Nội dung xin xem trong file đính kèm!

THONG BAO KET QUA THI HSG GIAI TOAN TREN MAY TINH CAM TAY CAP HUYEN KHOA NGAY 24 02 2019.signed.pdf