LỊCH KIỂM TRA HKII.signed.pdf

Thông báo lịch kiểm tra HKII năm học 2017 - 2018.